Welkom

Het Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau van Mienke Broekhuizen-Houpst is een vrijgevestigde hulpverleningspraktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ze is gevestigd in Rotterdam Overschie.

Voor ieder mens is het belangrijk om evenwicht in zijn of haar leven te hebben, of het nu gaat om een volwassene, een jongere of een kind. Vaak proberen wij dit evenwicht zelf te herstellen door over belangrijke levensvragen en problemen te praten met familie, vrienden, school of op het werk. Is dit niet afdoende en wilt u graag praten met een onafhankelijke deskundige dan kan de stap naar hulpverlening goed zijn. Graag help ik u daarbij.


De uitingsvormen van de problematiek zal anders zijn als het om een kind, jongere of volwassene gaat. We kunnen zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen de volgende indeling maken:
  • Leer/werk problemen: zoals dyscalculie, dyslexie, maar ook intelligentieonderzoek bij (hoog)begaafdheid of als 2e gegeven naast de Citotoets t.b.v. schoolkeuze, advies voor het Voortgezet Onderwijs.
  • Sociaal emotionele problemen: Angsten; Depressieve klachten; Slaapproblemen; Eetproblemen; Overspanning/Burn-out; Aanpassings- en verwerkingsproblemen zoals bv. echtscheiding, ziekte, overlijden en andere traumatische ervaringen;
  • Gedragsproblemen: Ontwikkelingsproblemen zoals bv. A(D)HD, aan autismeverwante problemen en identiteitsproblemen zoals bv. onzekerheid, laagzelfbeeld.
Spreekkamer
Psychologisch Pedagogisch Adviesbureau
Mw. drs. Mienke Broekhuizen-Houpst (GZ psycholoog/pedagoog)

Torenlaan 88
3043 BV Rotterdam

Telefoon:
010-2450960
E-mail:
w.broekhuizen-houpst@versatel.nl

KvK nummer:
73395315